Gratis leverans!! från 600,00 Sk
Spara till inköpslistan
Skapa en ny inköpslista

Yerba mate - hälsoelixir eller cancerframkallande fälla?

2024-06-20
Yerba mate - hälsoelixir eller cancerframkallande fälla?

Yerba mate är uppskattat för sina stimulerande egenskaper och sin rika smak. Det används i allt större utsträckning av både hälsomedvetna människor och de som söker ett alternativ till kaffe. Ju fler som är intresserade, desto fler frågor, rykten och kontroverser uppstår. En av de vanligaste farhågorna är dess potentiella cancerframkallande egenskaper. Är dessa farhågor korrekta? Är yerba mate cancerframkallande? Det är dags att skilja fakta från myter och ta en närmare titt på frågan!

Sammanfattning:

 1. Sydamerikas "gröna skatt"?
 2. Är mate-te cancerframkallande? Källor till kontroversen
 3. Vad säger forskningen? Dags för vetenskapliga fakta
 4. Vad i yerba mate kan vara oroande?
 5. Drick yerba mate klokt och säkert!

Sydamerikas "gröna skatt"?

Yerba mate har varit extremt populärt i århundraden i sydamerikanska länder som Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Infusionen som bereds av bladen från Ilex paraguariensis är känd för sina många hälsoegenskaper. Den innehåller koffein, ett överflöd av vitaminer, mineraler och antioxidanter, som kombineras för att stödja immunsystemet, förbättra koncentrationen och ge energi. Det är också en integrerad del av kulturen i sydamerikanska länder. Mate-te är inte bara ett sätt att stimulera, utan också en viktig social ritual. Att dricka mate tillsammans ur ett och samma kärl är en symbol för vänskap och gästfrihet. Det är inte konstigt att yerba mate har blivit känt som "det gröna guldet" av Guarani-indianerna, som var de första som upptäckte dess positiva effekter. Men trots de många hälsofördelarna och den växande populariteten även utanför Sydamerika är ämnet yerba mate ibland kontroversiellt. Under de senaste åren har det kommit rapporter som tyder på att yerba mate kan vara cancerframkallande. Från tid till annan översvämmas internet och sociala medier av kommentarer och artiklar som antyder en koppling mellan yerba mate och uppkomsten av cancer. Är dessa rapporter sanna? Är yerba mate cancerframkallande? Det är en fråga som många som älskar drycken ställer sig. I det här blogginlägget ska vi försöka skingra alla tvivel och ta en närmare titt på varifrån ryktena och de fruktade kontroverserna kommer.

Är mate-te cancerframkallande? Källor till kontroverser

Precis som andra stimulerande drycker - kaffe, te eller energidrycker - har yerba mate både anhängare och motståndare. Faktum är att bland de tidigare nämnda källorna till koffein och stimulans är yerba mate den minst bekanta för oss, och vi behandlar allt som är obekant med en dos misstro. Sådan är den mänskliga naturen. Under årens lopp har det förekommit många rykten och spekulationer om yerba mate, och ett av de mest upprepade är att den skulle vara cancerframkallande. Men varifrån kommer egentligen denna kontrovers? Är yerba cancerframkallande eller är det bara en myt? Denna oro har sin grund i en studie som genomfördes i början av 1900-talet och som visade en potentiell koppling mellan att dricka yerba mate och en ökad risk för matstrupscancer hos sydamerikaner. Efter att resultaten av dessa studier publicerats började pressen och internet översvämmas av rapporter om yerba matés påstådda skadlighet. En av de första var en text som publicerades 2009 i den stora amerikanska dagstidningen LA Times under rubriken "Yerba mate: Sip, don't gulp". Artikelförfattaren tog informationen i vetenskapliga publikationer ur sitt sammanhang och uppmanade till en försiktig inställning till ämnet yerba mate, som i marknadsföringskampanjer ofta marknadsförs som ett hälsosammare alternativ till kaffe. På grundval av denna text började ytterligare medieöverläggningar om huruvida yerba mate är skadligt dyka upp - utan grundlig forskning och återigen ur sitt sammanhang. Sådana rapporter poppar upp som svampar ur jorden och fortsätter att dyka upp än i dag. Och hur mycket sanning finns det? Låt oss ta en titt på fakta.

Vad säger forskningen? Dags för vetenskapliga fakta

De ovan nämnda studierna om yerba matés skadlighet genomfördes mellan 1990 och 2004 av den uruguayanske forskaren Eduardo De Stefani och hans team av specialister. Under en period på nästan 15 år genomförde forskarna dussintals studier som omfattade flera tusen patienter. Syftet var att undersöka sambandet mellan yerba mate och matstrupscancer. Patienterna intervjuades och fick fylla i frågeformulär med frågor om bland annat ålder, kön, utbildning, inkomst, längd och vikt, förhållande till alkohol och cigaretter samt konsumtion av yerba mate. Resultaten från en av dessa studier, som publicerades 1996, visade att risken för cancer ökade med upp till 60% bland dem som regelbundet drack yerba mate. År 1991 påpekades också sambandet mellan yerba mate (liksom te och kaffe) och cancer i en monografi från International Agency for Research on Cancer (IARC), som lyder under Världshälsoorganisationen (WHO). Yerba mate infusion listades i grupp 2A, som troligen cancerframkallande för människor. Detta låter allvarligt och hotfullt. Inte undra på att ämnet har väckt uppståndelse och många misstankar.

Det var först 2016 som IARC-byrån kastade nytt ljus över fallet. Tidigare publicerade studier om sambandet mellan yerba mate och cancer granskades på nytt. Det visade sig att man inte hade tagit hänsyn till flera mycket viktiga faktorer när man drog slutsatser av De Stefanis analys. Den patientgrupp som studerades var sjuka människor, män från socioekonomiskt svaga grupper, med begränsad tillgång till en sund och hälsosam kost och framför allt tvångsmässiga rökare. Dessa faktorer undergräver hela studiens resultat och togs tyvärr inte med i beräkningen förrän flera år senare. IARC tillbakavisade slutsatserna i den monografi som man publicerade. IARC drog slutsatsen att det inte finns några avgörande bevis för att yerba mate i sig är cancerframkallande och att brygden som dricks vid en temperatur på högst 65°C klassificeras i grupp 3, som en produkt som inte kan klassificeras med avseende på cancerframkallande egenskaper hos människor. Trots detta finns det fortfarande flera saker som kan koppla mate-te till cancerframkallande egenskaper. Sensationella artiklar fortsätter att skrivas om dessa frågor. Men finns det verkligen något att frukta?

Vad i yerba mate kan vara av intresse?

En av de största farhågorna är förekomsten av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i yerba mate. Dessa skadliga föreningar bildas bland annat under den ofullständiga förbränningen av organiska ämnen. De kan därför förekomma i yerba mate som ett resultat av den traditionella torkningen av bladen med hjälp av rök och eld. PAH:er kan bidra till utvecklingen av cancer, och detta har utlöst en våg av spekulationer om att yerba mate kan vara cancerframkallande. Den torra informationen om att det kan finnas skadliga, cancerframkallande ämnen i mate kan göra vem som helst förskräckt. Det är dock värt att påpeka att mängden PAH:er i yerba mate-infusionen inte alls är större än i andra vanliga livsmedel. De finns till och med i färsk frukt och grönsaker! Och det är denna information som ofta saknas i medierapporter. Enligt studier är koncentrationen av PAH:er i traditionell yerba mate cirka 30 μg/kg. Detta kan jämföras med koncentrationer på cirka 21 μg/kg i teblad, 13 μg/kg i rostat kaffe, 3-12 μg/kg i sallad, 30-60 μg/kg i äpplen, 50 μg/kg i rökt kött och upp till 320 μg/kg i grillat kött. Det är bara i denna jämförelse som en objektiv slutsats kan dras - skadliga ämnen finns i yerba mate precis som i andra livsmedel som vi sträcker oss efter varje dag, men deras mängd hotar inte vår hälsa. Om så vore fallet skulle konsumtionen av många produkter förbjudas av de relevanta institutionerna, som noggrant undersöker livsmedel.

Den andra faktorn som forskarna nämner som kan påverka cancerrisken är temperaturen på brygden. Att dricka mycket varma drycker, över 65°C, oavsett om det är yerba mate, kaffe eller te, kan irritera halsen och matstrupen, vilket ökar risken för cancer. Blodkärl som vidgas av värme absorberar ämnen - både goda och skadliga - mycket bättre. Att dricka varma drycker i kombination med t.ex. cigarettrökning kan vara en explosiv blandning. Men i grund och botten är risken att få cancer när man dricker yerba mate exakt densamma som när man dricker vilken dryck som helst med hög temperatur, till och med rent varmvatten. Det är inte dryckerna i sig som är cancerframkallande, utan sättet de dricks på som kan öka risken för att få sjukdomen! Oavsett om du dricker yerba mate, kaffe eller te är det därför viktigt att du dricker dem vid en måttlig, inte för hög, temperatur. Som ett slutgiltigt bevis på att yerba mate- trots många sensationella rapporter - är en säker dryck att konsumera, kan vi nämna en av de senaste vetenskapliga publikationerna från 2023. I den dras slutsatsen att det inte bara inte finns några bevis för att de ämnen som ingår i yerba mate i sig (utan att ta hänsyn till andra faktorer) ökar risken för matstrupscancer, utan att det dessutom finns indikationer på att dess antioxidativa egenskaper skulle kunna användas i cancerbehandling i framtiden.

Drick yerba mate klokt och säkert!

Låt oss sammanfatta all information och försöka ge ett definitivt svar på frågan: Är yerba mate cancerframkallande? De senaste studierna visar tydligt att brygden inte är skadlig i sig, men som alla andra livsmedelsprodukter kräver den ett medvetet och klokt förhållningssätt. För dig som uppskattar smaken och egenskaperna hos yerba mate kommer här två praktiska tips för att njuta av den utsökta brygden utan hälsoproblem:

 • Drick yerba mate vid rätt temperatur. På vår blogg upprepar vi många gånger hur viktigt det är att brygga yerba mate vid rätt temperatur - max 70-80°C. Som du kan se är det inte bara järnekens värdefulla egenskaper som "dödas" i för varmt vatten. Vattnets temperatur har också stor betydelse för vår hälsa. Häll inte kokande vatten över yerba mate! Och istället för att dricka varm mate, låt den svalna lite efter att du hällt upp vattnet. En varm men inte het brygd är lika god och mindre skadlig.
 • Välja kvalitetsprodukter. Köp yerba mate från välrenommerade tillverkare som använder moderna torkningsmetoder som minskar bildandet av PAH. Dessa ämnen, även om de förekommer i undermåliga mängder, kan förekomma i mate som produceras med den traditionella metoden - torkad med eld och rök. Detta är en naturlig process, men för dem som tvivlar finns det lyckligtvis ett alternativ - den brasilianska varianten av yerba mate green, eller orökt mate, som torkas med varmluft. Grön yerba mate erbjuds av varumärket Verde Mate Green, vars produkter du hittar i vår butik.

Yerba mate är ett sant naturens underverk som innehåller en mängd vitaminer, mineraler och antioxidanter. Att regelbundet dricka brygden kan förbättra minnet och koncentrationen, ge energi, hjälpa till med viktminskning och stärka immunförsvaret. Tack vare sitt naturliga koffeininnehåll är yerba mate ett utmärkt alternativ till kaffe samtidigt som det erbjuder en rad ytterligare hälsofördelar. Det är synd att avstå på grund av information som inte är helt sann och som inte är korrekt verifierad - vilket är precis vad de sensationslystna rapporter som då och då dyker upp på internet gör. Som alla produkter bör yerba mate konsumeras medvetet, med regler som att undvika mycket varma drycker. Njut av denna unika brygd samtidigt som du tar hand om din hälsa och ditt välbefinnande. Skål!


Källa till information:

 1. Wikipedia: Mate, Polycyclic aromatic hydrocarbon.
 2. A. Gawron-Gzella i inni, Yerba Mate – A Long but Current History, Nutrients, 2021.
 3. C.I. Heck, E.G. De Mejia, Yerba Mate Tea (Ilex paraguariensis): A Comprehensive Review on Chemistry, Health Implications, and Technological Considerations, Journal of Food Science, 2007.
 4. Coffee, Tea, Mate, Methylxanthines and Methylglyoxal, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 1991.
 5. E. De Stefani et al., Mate drinking and risk of lung cancer in males: a case-control study from Uruguay, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 1996.
 6. Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 2018.
 7. K. Wróblewska et al., The correlation between Yerba Mate and cancer - a review, Quality in Sport, 2023.
 8. E. Conis, Yerba mate: Sip, don’t gulp, Los Angeles Times, 2009.

Rekommenderad

Yerba Verde Mate Grön Energia 0,5kg

Yerba Verde Mate Grön Energia 0,5kg

92,00 Sk inkl. moms/1st.(184,00 Sk / kg inkl. moms)
Yerba Verde Mate Grön Mas IQ 0,5kg

Yerba Verde Mate Grön Mas IQ 0,5kg

92,00 Sk inkl. moms/1st.(184,00 Sk / kg inkl. moms)
Soul Mate Organica Menta Limon 0,5kg (certifierad)

Soul Mate Organica Menta Limon 0,5kg (certifierad)

113,00 Sk inkl. moms/1st.(226,00 Sk / kg inkl. moms)
pixel