Gratis leverans!! från 600,00 Sk
Spara till inköpslistan
Skapa en ny inköpslista

Returpolicy

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du köper, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av den sista varan.

För att utöva rätten att ångerrätt måste du informera oss (Venusti sp. z o.o., MateMundo.se, 9/508 Ostrowskiego Street, 53-238 Wroclaw, info@matemundo.se,) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade avbokningsblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående din utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du säger upp det här avtalet kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (förutom de tilläggskostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast:

  • 14 dagar efter den dag vi får tillbaka alla levererade varor från dig, eller
  • (om tidigare) 14 dagar efter den dag du ger bevis på att du har returnerat varorna, eller
  • om det inte fanns några varor levererade, 14 dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att säga upp detta avtal.


Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är den tidigaste. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss din uppsägning från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varan.

Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

pixel